Kategorier
Bygg & Renovering

Brandisolering är ett bra skydd

Brandisolering är ett sätt att skydda din byggnad om det brinner. Brandtätning är vad som krävs när det gäller att kunna förhindra att elden utvecklas.

Det är nog ingen som vill att det ska börja brinna någonstans. Om det ändå gör det, vilket ju faktiskt händer, så vill du nog att det ska orsaka så lite skada som möjligt. Då är det bra att rusta upp sin byggnad så den kan stå emot ett eldigt utbrott där elden börjar härja och föröda.

Ett gammalt trähus har inte mycket att sätta emot när en eldsvåda har härjat fritt. Under ett förlopp på bara några minuter kan det fatta eld och sprida sig så snabbt att det ingenting finns att göra. Det har hänt att ett helt hus brunnit ner till grunden fler än en gång. Dessa hus har förmodligen inte varit bra brandisolerade.

Brandisolering skyddar ditt hus

Om du är det minsta rädd för vad som skulle kunna hända om det börjar brinna är det en god idé att se till att du har en bra isolering som skyddar mot bränder. Då vill du i första hand ha ett brandskydd som förhindrar att den bärande konstruktionen faller offer för brandens härjningar.

Genom att isolera byggnader med ett material som visat sig vara motståndskraftigt mot otroligt höga temperaturer minskar man risken för spridning. Man kan på så sätt undvika även de stora skador som kan uppstå i samband med bränder. En bra brandisolering är A och O när det gäller brandskydd.

Kategorier
Bygg & Renovering

Brandtätning för din säkerhet

Brandtätning är något som görs för att säkra en byggnad. Om elden ändå skulle slå till blir det svårare för den att sprida sig snabbt tack vare brandtätningen.

Det är lätt att tro att det bara är den som äger en byggnad som ska se till att den är brandtät. Så är det inte. Det finns bestämmelser som säger att även de som utnyttjar byggnaden och bedriver någon form av verksamhet där är skyldig att se till att byggnaden är brandskyddad. Så nu vet du det.

När det gäller brandtätning handlar det om att se till det där lilla extra. Det kan vara ett rör som genomborrar en vägg till exempel. Då gäller det att det finns bra tätningsmedel mellan röret och den utsågade cirkeln i väggen. Det finns speciellt skum eller lim som passar till detta och tål höga temperaturer.

Brandtätning – veta vad som gäller

Det är viktigt att den som utför en brandtätning har fullständig kontroll över vilka medel och material som ska användas för att allt ska vara i sin ordning. För övrigt krävs det inte att man är licensierad eller har någon adekvat utbildning för att kunna brandtäta.

Men det är ändå viktigt att den som utför en brandtätning har stor kunskap om det hen håller på med. Annars är det ju ingen nytta med det hela. Då kommer ju branden sprida sig i alla fall och kanske orsaka att flera människoliv går till spillo. Det är ju ett tragiskt scenario på alla sätt.

Mer information kring brandtätning, kan du hitta här: brandtätning.net

Kategorier
Bygg & Renovering

Brandskydd som kan rädda liv

Ett brandskydd är något alla fastigheter bör ha. Vare sig det är en industrilokal, villa eller kontor. Det finns gott om effektiva brandskydd att välja på.

Med en nybyggnation av en industrilokal så vill man tänka på allting från start. Det är en stor summa man investerar i sin framtida lokal. För att inte tala om att det kommer vara en hel del anställda på plats. En genomtänkt byggnad, med ett stort fokus på säkerhet, det gör det tryggare för alla.

Som till exempel nödutgångarna. Hur många man ska ha och var de ska vara placerade. Men även vilket typ av brandskydd man ska ha. Att man har de vanliga sakerna, som brandlarm, brandsläckare och brandfilt, är ett måste. Brandvarnare bör man dessutom ha utplacerade i alla rum. Men det finns mer att tänka på.

Vilket brandskydd väljer du?

När man står med en ny byggnad har man verkligen alla möjligheter att vara med och välja allting själv. Som vilket brandskydd du ska ha. För det räcker inte bara med sakerna ovan, du behöver även ett effektivt brandskydd som hjälper till att bromsa branden.

Det finns olika brandskydd att använda sig av. Man kan göra en brandmålning, men även en brandisolering. Det är inget alternativ att göra sådana åtgärder själv eller låta någon som inte har koll göra det. Man behöver proffsens hjälp för att få ett komplett brandskydd. I annat fall finns risken att ni har en falsk trygghet. Det vill man inte riskera.