Kategorier
Bygg & Renovering

Du kan inte gå omkring i Stockholm utan att hitta smide

Smide finns överallt i Stockholm. Räcken, trappor, grindar, staket, fönster, grävskopor – det finns knappast några gränser för vad man kan skapa med en svets.

Smide är en av våra största uppfinningar och en teknik som man kanske inte tänker så mycket på i vardagen. Det är få som tänker på att räcken, broar och galler som hindrar folk från att ramla ner i kloakerna är tillverkade genom smide och svetsning. Det finns helt enkelt överallt omkring oss.

Svetsning har funnits mycket längre än vad du kanske tror. De första beläggen för att människor har sammanfogat olika metallstycken med svetsning är från bronsåldern. Sedan dess har hantverkat utvecklats och förfinats till att bli till den teknik som vi har idag. Men utvecklingen tar inte stopp.

Det finns nästan inga gränser för vad man kan skapa med smide

Smide är ett mycket hållbart material och det är inte särskilt svårt att underhålla. Samtidigt går det att variera i all oändlighet, eftersom metall kan böjas och fogas samman på nästan vilka sätt som helst. Det krävs dock gedigen kunskap och kompetens för att smida. Det är ett hantverk som man måste träna länge på.

När du söker någon som ska svetsa eller smida till exempel en byggnadsdetalj kan det därför vara en bra idé att ta hjälp av någon som kan allt inom smide i Stockholm. Man behöver känna till både material och metoder. Men då finns det inga gränser för vad smide kan åstadkomma.