Bör byggföretag ha en miljöpolicy?

Bör byggföretag ha en miljöpolicy? Svaret är ja. Man kanske inte måste ha en sådan enligt lag – men samtidigt så har man också ett ansvar i att följa de lagar, regler och annat som finns i samband med att man arbetar. Att då dessutom följa upp med en egen miljöpolicy är inte ett stort steg – det är dessutom ett steg som ligger rätt i tiden.

I samband med byggnationer så följer man byggregler och lagar. Många av dessa handlar om krav på miljö och klimatutsläpp. Deltar man i en upphandling så måste man också kunna visa upp en miljödokumentation och där företaget kan visa upp en sund miljöpolicy.

För större företag så är en miljöpolicy alltså en självklarhet och rentav en förutsättning för att ens kunna vinna en upphandling. Även för mindre företag som främst vänder sig till privatpersoner så finns det emellertid fördelar med detta.

Fördelar med att ha en miljöpolicy

Vilka fördelar finns då med en miljöpolicy? Vi räknar upp några punkter:

  • Ni attraherar kunder. De flesta idag försöker förändra sina liv och bidra till en bättre värld genom aktiva val som är bättre för klimat och miljö. Kan du som byggföretag visa att ni har en tydlig miljöpolicy så kommer ni också att vara tilltalande jämte konkurrenter som saknar en sådan. Givetvis så ska den policy ni sätter upp också följas, annars är det meningslöst.
  • Ni jobbar mot ett mål. En miljöpolicy skapar tydliga ramar och leder mot tydliga mål. Har företaget en sådan så blir det enklare för den enskilde anställde att arbeta med denna i åtanke. Det skapar en positiv trend och en positiv energi där samtliga strävar mot samma mål.
  • Ni kan ställa krav. Genom att ha en uttalad miljöpolicy så kan företaget också ta sig rätten att börja ställa krav på andra. Både på exempelvis underleverantörer, på partners och på beställare. Det ger ringar på vattnet där företag som inte tar miljöfrågan på allvar också väljs bort i en högre omfattning.
  • Ni går i bräschen. Genom att ha en miljöpolicy så tar ni också på er ledartröjan och visar vägen för andra företag inom branschen – eller inom andra områden. Varje bransch har egna problem med utsläpp och negativ påverkan på miljö och klimat. En miljöpolicy ger tydliga riktlinjer att följa som dagligen kan minska på påverkan på miljön. Ni kan visa rätt väg för andra!

Vad bör framgå i er miljöpolicy?

En miljöpolicy behöver definitivt inte handla om ett längre, invecklat och avancerat dokument. Det handlar mer om att klargöra vad ert företag står för och hur ni arbetar för att bidra till en bättre värld genom minskade utsläpp och genom ert sätt att arbeta.

Det kan handla om att ni försöker undvika onödigt resande och att ni gör detta genom att planera uppdragen bättre. Det kan handla om att ni använder er av material som är miljöklassade. En annan sak som bör framgå är att ni arbetar efter miljölagstiftningen och att ni alltid använder er av miljövänliga alternativ då sådana finns.

Att ni, som ovan nämnts, även ställer krav på partners och leverantörer får mer än gärna framgå i er miljöpolicy. Likaså att ni alltid återvinner, sorterar, återbrukar och hanterar avfall på ett korrekt sätt. Det kan med fördel även nämnas hur ni faktiskt följer upp alla era mål. Det är alltid lätt att skriva ihop en miljöpolicy som ser bra ut – men man måste även kunna backa upp denna mer konkret. Når ni målen? Förklara det för den som står inför att anlita er!