Kategorier
Artiklar

Varför du ska anlita en arkitekt

I samband med större byggnationer – eller rena nybyggen – så krävs det i de flesta fall ett bygglov. Undantaget från detta är Attefallshus, men även där så kan man se att vår tes är vettigt att applicera till projektet. Vår tes och vårt förslag: anlita en arkitekt.

Många drar sig för att anlita en arkitekt och man gör detta med förutfattade meningar där kostnaden är den stora nedsidan. Man tänker att en arkitekt, helt enkelt, kostar för mycket pengar. Sant är att en arkitekt kostar pengar. Som alla andra yrkesmän så erbjuder man en tjänst som man ska ha betalt för.

Lika sant är också att den tjänsten, i många fall, är ovärderlig och att den heller inte behöver kosta så extremt mycket. Det senare som en följd av att du dels kan välja mellan olika arkitekter och kontor och att du även har en möjlighet att anlita din arkitekt enbart under vissa moment rent initialt. Kostnaden är en investering och det vågar vi säga med några punkter som ger påståendet mer styrka:

Fördelar med en arkitekt

Följande punkter är värda att nämna och lägga på pluskontot gällande en arkitekt:

  1. Perfekt ritning. För att få bygga så krävs ett bygglov – för att få bygglov krävs en komplett ansökan där ritningen måste vara korrekt och enligt konstens alla regler. Om inte så kommer du att ombes att komplettera och göra om din ansökan. Detta tar tid och som alla vet så mal byråkratins kvarnar sällan med ljusets hastighet. Detsamma gäller för Attefallshus. Även om detta inte kräver ett bygglov så ska det ändå ske en ansökan om att erhålla ett startbesked; för att få det krävs det – i de flesta kommuner – också att ritningar och annat skickas in till Byggnadsnämnden.
  2. Anpassad efter dina behov. Du vet på ett ungefär hur du vill ha det – men du har svårt att omsätta tanken till praktisk handling? Detta är inte ovanligt och i många fall så blir resultatet spretigt och där en salig blandning av stilar sker. Genom att ta professionell hjälp så får man en byggnation som fullt ut är anpassad utifrån de krav, önskemål och behov man har. En arkitekt är en mästare på att skapa förutsättningar för sina kunder där man på detaljnivå får byggnaden anpassad efter det man initialt vill ha.
  3. Bättre val. Problem med att välja material och hitta bra energilösningar? En arkitekt ser till att din byggnad blir energieffektiv och där materialet håller god isolerförmåga. Det gör att du hela tiden kan spara pengar i framtiden och att du dessutom gör miljön en tjänst. De flesta arkitekter idag bygger med framtiden i åtanke och med material som åsamkar både natur och miljö minimal skada.
  4. Integrerad i miljö och natur. Vanliga personer bygger och hoppas på det bästa. Arkitekter ritar byggnader som vävs in och som integreras i natur och miljö. Det är en enorm skillnad. Ett exempelvis nybygge tar inte plats och sticker ut på ett onaturligt sätt – det ser ut att ha funnits där i all evighet. En annan aspekt av detta är att naturens resurser tillvaratas. Man placerar byggnaden för att maximera solens strålar och kan därigenom också använda energin som solen genererar. Utöver det så får man också ett hus där chanserna till härliga soldagar är väldigt stora.