Kategorier
Bygg & Renovering

Hur kan BIM bidra till biologisk mångfald?

BIM kan användas till mycket mer än att “bara” bygga så effektivt som möjligt. Till exempel är det ett bra verktyg för den som vill bygga miljövänligt.

BIM är ett verktyg för digitala visualiseringar som effektiviserat byggnadsprocesser i Sverige på många sätt. Men visste du att det även kan användas för att bidra till naturskydd och biologisk mångfald i samband med nybyggnationer runt om i landet? Genom att använda BIM i byggprocessen kan ekologiska aspekter integreras i arbetet redan på planeringsstadiet.

BIM kan användas för att skapa tredimensionella modeller av byggnader och infrastruktur. Detta underlättar för projektteamet när de vill visualisera potentiella konflikter med viktiga naturområden. Därefter kan planerna för byggnaden anpassas för att säkerställa så liten miljöpåverkan på närområdet som möjligt.

BIM skapar möjligheter för effektiva energilösningar

BIM kan även användas för att analysera och optimera fastighetens energianvändning, vilket i sin tur kan minska påverkan på ekosystemen som finns runt en byggnad. I vissa områden kanske det är helt olämpligt att välja en viss metod för uppvärmning av fastigheter. Informationen som samlas in genom BIM-modeller kan dessutom användas för att övervaka och göra underhåll av gröna tak, gröna väggar och andra grönområden som bidrar till att skapa och bevara biologisk mångfald.

För den som vill bygga nytänkande och i samklang med naturen finns det alltså all anledning att använda sig av BIM genom hela byggprocessen. Med hjälp av BIM och genom att medvetet integrera biologisk mångfald och naturskydd i byggprojekt är det fullt möjligt att skapa hållbara och naturanpassade städer och lösningar för infrastruktur.

Behöver du hjälp med BIM-koordinering? Se hit: www.bimkoordinering.se