Kategorier
Bygg & Renovering

Hur kan BIM bidra till biologisk mångfald?

BIM kan användas till mycket mer än att “bara” bygga så effektivt som möjligt. Till exempel är det ett bra verktyg för den som vill bygga miljövänligt.

BIM är ett verktyg för digitala visualiseringar som effektiviserat byggnadsprocesser i Sverige på många sätt. Men visste du att det även kan användas för att bidra till naturskydd och biologisk mångfald i samband med nybyggnationer runt om i landet? Genom att använda BIM i byggprocessen kan ekologiska aspekter integreras i arbetet redan på planeringsstadiet.

BIM kan användas för att skapa tredimensionella modeller av byggnader och infrastruktur. Detta underlättar för projektteamet när de vill visualisera potentiella konflikter med viktiga naturområden. Därefter kan planerna för byggnaden anpassas för att säkerställa så liten miljöpåverkan på närområdet som möjligt.

BIM skapar möjligheter för effektiva energilösningar

BIM kan även användas för att analysera och optimera fastighetens energianvändning, vilket i sin tur kan minska påverkan på ekosystemen som finns runt en byggnad. I vissa områden kanske det är helt olämpligt att välja en viss metod för uppvärmning av fastigheter. Informationen som samlas in genom BIM-modeller kan dessutom användas för att övervaka och göra underhåll av gröna tak, gröna väggar och andra grönområden som bidrar till att skapa och bevara biologisk mångfald.

För den som vill bygga nytänkande och i samklang med naturen finns det alltså all anledning att använda sig av BIM genom hela byggprocessen. Med hjälp av BIM och genom att medvetet integrera biologisk mångfald och naturskydd i byggprojekt är det fullt möjligt att skapa hållbara och naturanpassade städer och lösningar för infrastruktur.

Behöver du hjälp med BIM-koordinering? Se hit: www.bimkoordinering.se

Kategorier
Bygg & Renovering

Säkert byggnadsarbete med trygga byggnadsställningar

För att säkerställa tryggheten vid nybyggen eller ombyggnationer, särskilt när arbetet utförs på hög höjd, kan byggnadsställningar vara ett viktigt verktyg. Läs vidare här för att lära dig mer om olika alternativ och viktiga överväganden.

Byggnadsställningar är vanligt förekommande när det utförs reparationer eller nybyggnationer på höga byggnader. De kan beskrivas som extra våningsplan med plattformar som sträcker sig ut från byggnaden där arbetet utförs. Det är också vanligt att se målare eller fönsterputsare arbeta från byggnadsställningar när de målar väggar eller tvättar fönster på höga höjder. Syftet med byggnadsställningarna är att erbjuda en säker arbetsplats på hög höjd, vilket skyddar arbetarna från att falla och förhindrar att byggnadsmaterial rasar ned och skadar förbipasserande.

Det finns ingen fast mall eller standard för hur en byggnadsställning måste se ut eller vara konstruerad. Stommen består vanligtvis av varmförzinkat material, såsom stål, aluminium, trä eller bambu. Ofta utgörs arbetsytor och stöd av träplankor eller plywoodskivor. Tidigare användes uteslutande trä för att konstruera byggnadsställningar, men detta visade sig vara mindre effektivt både i byggprocessen och när det gällde belastningskapaciteten. Det är intressant att notera att vissa delar av Asien fortfarande använder bambu som byggnadsmaterial för sina ställningar. Valet av material beror naturligtvis på tillgänglighet, pris och ändamål.

Byggnadsställningar för olika ändamål

Behovet av robusta byggnadsställningar är inte begränsat till ombyggnationer av gamla kyrktorn eller fönsterputs på höghus. Byggnadsställningar används i olika sammanhang, till exempel vid konserter, även om det inte är några stora evenemang. Dessa ställningar är nödvändiga för att säkra upp rekvisita som används under föreställningar, till exempel högtalare och kulisser.

För tillfälliga projekt är det vanligt att hyra byggnadsställningar istället för att göra en permanent investering. Många byggnadsställningar hyrs för tillfälliga arbeten, vilket skapar en stor marknad för tillfällig användning. Å andra sidan finns det möjlighet att köpa byggnadsställningar till ett förmånligt pris för de som har ett långsiktigt behov.

Säkra och effektiva byggnadsställningar för framtida projekt
Vid genomförandet av byggprojekt på höjden är användningen av byggnadsställningar en viktig aspekt som inte får förbises. Att säkerställa arbetarnas trygghet och effektiviteten i arbetsprocessen är avgörande för ett lyckat resultat. Genom att välja rätt typ av byggnadsställningar, anpassade efter projektets behov och krav, kan man skapa en säker arbetsmiljö och möjliggöra smidiga och framgångsrika arbeten på höga höjder. Lita på professionella experter inom byggbranschen, såsom www.byggnadsställningar.net för att hitta de mest lämpliga byggnadsställningarna som möter dina specifika behov.

Kategorier
Linjemålning

Linjemålning – räddar liv på riktigt

Det behövs nästan alltid någon form av regler för att hålla ordning på människor. Tack vare linjemålning ges förutsättningar för att de också ska kunna följas.

Utan några regler blir det sannolikt kaos i samhället. Men det måste förstås också ges förutsättningar för att kunna följa reglerna så att inte kaos utbryter. En målvakt i fotboll måste veta var straffområdeslinjen går för att inte olagligt ta bollen med händerna. Och en bilförare måste veta var den tillåtna parkeringsplatsen finns någonstans.

Båda två problemen löser man med linjemålning. Att måla linjer är ett enkelt, men otroligt effektivt och pedagogiskt sätt, att underlätta för alla inblandade. Särskilt i trafiken. Bara föreställ dig vad som hade utspelat sig om man tagit bort alla linjer från vägar och parkeringsplatser. Olyckorna hade antagligen avlöst varandra och många människor hade drabbats.

Linjemålning utanför trafiken

Linjernas funktion ska med andra ord aldrig underskattas. En heldragen linje i trafiken som du inte får lov att köra över kan mycket väl vara skillnaden mellan liv och död. Det är alltså inte fel att påstå att linjemålning i allra högsta grad inte bara är någonting som underlättar. Det är någonting som i slutändan räddar liv.

Samtidigt behöver förstås inte allt vara så allvarligt. Det finns många andra exempel i vardagen där linjer har en stor betydelse, men där det inte är på samma nivå som i trafiken. Fotbollsplanen är ett exempel. Skolgården är ett annat. Linjer som berättar var gränsen går för basketplanen eller var man kan hoppa hage är förstås också värdefullt.

Kategorier
Artiklar

Så får du tag i bra isolering

Det kan vara svårt att veta vilken typ av isolering man bör satsa på om man aldrig köpt det förr. Var köper man egentligen bra och hållbar isolering till huset?

En ombyggnation av huset, eller kanske en tillbyggnad, kräver ofta ny isolering. Att veta var man ska få fatt i isolering i Västerås, Uddevalla eller kanske Malmö är dock inte alltid det lättaste. De flesta människor köper isolering ganska sällan och är därför dåligt insatta kring var man köper den bästa sorten.

För att få hjälp att hitta bra isolering kan man göra en snabb sökning på internet. Det finns många olika typer av isolering och därför är det klokt att göra några enkla efterforskningar. Idag satsar de flesta nybyggare på isolering som är snäll mot naturen. Denna typ av isolering ger dessutom huset luft som är bra för de boende att andas in.

Proffs på isolering

Ofta kan man hitta isolering i Västerås och andra städer på byggvaruhus. Priserna är allt som oftast humana på dessa ställen då de köper in stora kvantiteter och därför kan pressa priserna något. Vill man istället gynna mindre butiker är det en fin gest att välja att köpa sin isolering till huset hos dem.

Ska man köpa isolering till ett väldigt stort hus kan det löna sig att vända sig direkt till leverantören. På nätet kan man hitta många olika leverantörer av isolering och på deras respektive hemsidor finns det oftast kontaktuppgifter. Dessutom kan man via deras sidor läsa på kring hur man bör isolera hemma.