Kategorier
Ventilation

Skaffa dig en bra ventilation i Uppsala

Att skaffa dig en bra ventilation i Uppsala eller någon annan stad i Sverige är relativt enkelt. Idag finns det många ventilationsföretag i Uppsala som utför installationer och underhåll av ventilationssystem. Deras tjänster är skräddarsydda och anpassas både till byggnaden och kundens specifika önskemål. Om du har frågor eller funderingar finns det alltid företag som är redo att hjälpa dig med tips och råd.

Besiktningar av ventilationssystem

Varje ventilationssystem måste genomgå en besiktning i enlighet med gällande krav och regler. Dessa krav och regler kan variera beroende på typen av fastighet och dess verksamhet. Kollektiva bostadsfastigheter, skolor och företag måste genomgå en OVK (Obligatorisk VentilationsKontroll). Besiktningen bör utföras antingen vart tredje eller vart sjätte år. Skolor, förskolor och idrottslokaler besiktas däremot vart tredje år. Kravet på besiktning gäller för alla byggnader där människor vistas. OVK utförs av en certifierad besiktningsman som sedan lämnar ut ett protokoll för besiktningen. Protokollet sätts samman i enlighet med gällande lagar och normer och fungerar som ett intyg på att byggnadens ventilation fungerar som den ska.

En bra ventilation är också bra för budgeten

Kan en ventilation vara bra för budgeten? Svaret är definitivt ja. En gammal eller ineffektiv ventilation kan kräva mycket energi jämfört med en nyare och mer effektiv ventilationslösning.

Ett privat hus med en bra ventilation kan minska de totala energikostnaderna med upp till 50 procent. En bra fläkt kan faktiskt göra en sådan stor skillnad. Nya köksfläktar eller en ny luftrenare leder direkt till en bättre reglering av inomhustemperaturen, vilket i sin tur skapar ett bättre inomhusklimat och förbättrar livskvaliteten. Att andas ren luft innebär också färre sjukdomar och naturligtvis en bättre välmående.