Kategorier
Brandträning

Brandtätning i Stockholm kan rädda liv

Med brandtätning i Stockholm blir din fastighet betydligt säkrare. Ett hus utan tillräckliga brandåtgärder blir mycket utsatt när väl olyckan är framme.

Vad är brandtätning? Det är en rimlig fråga. Allt bygger på att man numer försöker att bygga fastigheter så att det bildas så kallade brandceller. Enkelt uttryckt vill man att om det börjar en brand i ett specifikt utrymme ska den branden inte kunna spridas vidare till nästa rum. Förr eller senare sker förstås spridning om inte branden åtgärdas men förloppet kan saktas ned.

Det finns standarder med olika benämningar som anger hur länge brandceller ska kunna stå emot spridning av bränder. För att detta ska kunna fungera som tänkt måste man bygga på speciella sätt. Man brandtätar och man ser till att ställen där olika utrymmen har förbindelser tätas extra noga. Detta sker med olika metoder.

Brandtätning kan planeras in eller ordnas i efterhand

Vill man som privatperson brandtäta sitt hem handlar det nästan uteslutande om att vidta åtgärder som skyddar en äldre byggnad utan inbyggt skydd. Det fanns varken kunskaper eller rätt teknik för brandtätning när många bostäder byggdes. Ett vanligt sätt att brandtäta en äldre bostad är att tilläggsisolera med speciella material. Man tätar också där det finns rörgenomföringar.

Om man önskar brandsäkra hemmet på ett korrekt sätt är det en rekommendation att anlita experter på brandtätning i Stockholm. Ett hembesök ger ett sådant företag information om hur just din fastighet behöver och kan skyddas. Brandskydd är mer än enbart brandlarm.