På denna sida finner du en sammanfattning om EcoBuild. För mer information, besök vår engelskspråkiga hemsida ecobuild.se eller kontakta oss.

Vad är EcoBuild?

EcoBuild är en internationell arena för samarbete mellan industri, institut och universitet. Tillsammans skapar vi produkter för ett hållbart samhälle med innovativa material från skogsråvara och annan förnybar biomassa. Visionen är att ta fram helt biobaserade material och produkter för tillämpning inom samhällsbyggnadssektorn; utomhus, inomhus samt marin miljö.

Vad är det som vi gör?

Tillverkning och användning av byggnadsmaterial står för en betydande del av CO2 utsläppen inom samhällsbyggnadssektorn. EcoBuilds grundidé handlar om att förädla skogsråvara eller annan förnybar biomassa till nya innovativa material och produkter, främst för bygg- och möbeltillämpningar. Målsättningen är att de utvecklade materialen ska vara helt biobaserade och resurseffektiva. EcoBuild arbetar i hela värdekedjan – från råvara till slutprodukt – tillsammans med såväl små som stora företag.

Partners och hur blir jag det?

Som medlem i EcoBuild får ditt företag tillgång till kompetens inom ett stort nätverk av såväl svenska som internationella universitet och institut. EcoBuild hjälper dig att skapa skräddarsydda projekt med hög flexibilitet. Varje enskilt projekt skapas utifrån det behov som identifierats, bilaterala eller tillsammans med ytterligare partners. Utgångspunkten är att de medverkande företagen äger IPR, om så önskas.